ขอเชิญร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียนและมุทิตาจิตก่อนเกษียณอายุราชการ